Catalan

DENTS Lumumba

Lumumba, el déu dels albins
ha posat en el seu cos com un vàter ”
Jo vaig escriure fa trenta anys en un poema
i només ara a la llum lenta
com va ser destruïda Lumumba.
Com l’inspector de la policia belga Gerard Soete
treballar el cos amb una serra i àcid sulfúric.
“Fins que no queda res”, diu.

Res?
El afluixats dues dents d’or i els guardava.
“Si record”, diu. Quan tenia vuitanta
Es va tornar al Mar del Nord.

Res?
Soete, analfabets, els mercenaris vleeshouwende,
pensar dels Argonautes, que van navegar a la Mediterrània
buscant el velló d’or.
Ella va trencar les dents de la gola dels dracs
i la va sembrar a la sorra
i les dents de engendrat cent guerrers
amb destrals i llances
i que han posat en una fila.
I aquesta nit vénen a cridar al seu llit.

disseminaTeShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page